มาเช็คสุขภาพผมจากการสังเกตเส้นผมกันเถอะ

เส้นผม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของร่างกาย ที่สามารถทำให้เราทุกคนทั้งชายและหญิง เกิดความดูดี มีความมั่นใจ ขึ้นมาได้ แต่ทั้งนี้ในแต่ล่ะวันเส้นผมของเราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะทั้งมลภาวะฝุ่นควัน ความร้อน ความมัน รวมทั้งการนำสารเคมีไปกระทำกับเส้นผมในรูปแบบต่างๆ ทำให้เส้นผมของเราเกิดความอ่อนแอลงในทุกขณะ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เส้นผมของเราถึงจุดที่แย่แล้วจริงๆ


August 5, 2018 0